Ontwaakt zijn

Kijken naar jezelf:
Je kijkt al.
Je bent er al.
Er is al sprake van bewustzijn.
Maar het kan zijn dat dat niet echt tot je doordringt, hier en nu.
Kijk je wel naar jezelf? Voel je wat je voelt. Zie je wat je ziet. Hoor je wat je hoort. En dergelijke.
Wees niet ‘horende doof en ziende blind’.
Waarom spreekt men van ontwaking, als verlichting?