De mens van inzicht

Zijn liefde voor de Waarheid is enorm. Hij is instaat te twijfelen aan alles en iedereen, dus ook aan zichzelf. Hij is een licht voor zichzelf! En hij heeft begrepen, dat liefde een universele wet is, zoals de Boeddha en de Chrstus al vertolkten.

Direct gewaarzijn

Het gaat erom dat je jezelf direct gewaar bent. Want naar de ander turen maakt van jou geen verlicht wezen. Door een licht te zijn voor jezelf kun je dan ook de ander vanuit dat licht goed observeren en niet andersom! Daarom geloof ik niet in geschoolde zogenaamde geestelijke hulpverleners. Want van tweedehands kennis wordt niemand wijs!
Wijsheid ligt verborgen, verscholen in zelfkennis en deze is altijd direct.
Observeer jezelf, hier en nu. Zonder enig oordeel. Direct, zonder terug te schrikken voor wat je ziet, direct waarneemt bij jezelf! Praat niets recht wat krom is of net andersom.

Afbeelding – Pixabay.com


Zelfonderzoek

Je leven onderzoeken op een zelf. En wat is dat zelf of zogenaamde niet-zelf dan?
Het gaat hier om directe kennis en niet om tweedehands kennis, waar zoekers in het algemeen – door hun geestelijke luiheid – namelijk zo dol op zijn!
Geen guru, zogenaamde gerealiseerde, verlichte, et cetera kan dat namelijk voor je bewerkstelligen! Maar… je kunt natuurlijk wel in de richting kijken waar de vinger naar wijst, nietwaar? Maar het pad zal je toch zelf verder moeten bewandelen of juist niet.
Misschien zoekt een mens alleen maar verstrooiing om zich even voor korte tijd weer goed te voelen en is hij/zij niet echt op zoek naar het grote waarachtige Antwoord!

Foto -Pixabay.com

15 vragen! – NAGA Meditatie!

FAQ – 15 vragen! Heeft het een link met Mindfulness? Is het een concentratie oefening? Hoelang duurt de training? Wat betekent Naga? Wat is mij achtergrond? Waar kun je het volgen? Wat is het doel of eindresultaat? Is het een geloof / godsdienst? Wat zijn de kosten? Komt het uit het boeddhisme? Heeft het een link met Jiddu Krishnamurti? Is het esoterisch of New Age? Is het wetenschappelijk? Hoe is het ontstaan? Is er een guru?

Mijn resume

Ik heb diverse alternatieve opleidingen en cursussen doorlopen:
Facilitatortraining (2000) via Stichting voor Attitudinal Healing.
Stresscounseling (2008) via het instituut Civas.
Certified Practitioner of NLP (2011) bij NLP-AC.
Practitioner of Hypnotherapy (2011) bij NLP-AC.
Mindfulness (2011) via het instituut Evelp.
Mindfulness based cognitive therapy (2013) via het instituut Civas.

Door de jaren heen, alleen en samen met Chandra, lezingen, workshops en bijeenkomsten gehouden.
En nog zijn we samen actief!

Heden geef ikzelf Naga Meditatie!

Pixabay.com – Afbeelding!

Bezeten door het boek Openbaring

Uit de Telegraaf vandaag:
Binnen evangelische kringen groeit het aantal gelovigen dat corona als een complot ziet. Ze vinden vaccinaties misdadig en stellen dat de QR-code leidt tot een werelddictatuur.” (Bron: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1324532552/complottheorieen-verscheuren-evangelische-kerken)

Op spoken jagen, spijkers op laag water zoeken, de balk en de splinter,… en dergelijke! Laat de evangelische kerken de hand in eigen boezem steken! Op zoek gaan in eigen kringen naar mensen die gierig zijn, homofoob zijn, militaire dienst goedpraten, vlees eten normaal vinden, incest niet radicaal aanpakken, en dergelijke!

Het bijbelboek Openbaring heeft door de eeuwen heen heel wat mensen gek weten te maken, de verwarring niet doen laten afnemen onder de gelovigen. Nu wordt erweer volop geprojecteerd vanuit dat zogeheten heilige boek!

Onlangs schreef ik nog op Facebook, als reactie op een vraag aan mij:
Ik heb veel gereisd. Dan ben je gewend geraakt aan de toegangseisen die landen kunnen stellen! Dan stelt een volgende vaccinatie niet zoveel voor – alleen deze heeft nog niet het 10 jaar protocol van testen achter de rug. Dan moet je uit twee kwaden kiezen: de risico van covid met alle mogelijke gevolgen of dat van die prik! Ik heb AstraZeneca geweigerd (en Janssen!) maar vertrouwde wel genoeg Pfizer.
Als je toch tussen twee kwaden moet kiezen, kijk dan ook naar het sociale karakter van je keuze, lijkt me!
Ja, jammer dat Jan Zijlstra niet gevaccineerd was. Ik begrijp zulke koppigheid niet!

Omdat blijkbaar het leven niet spannend genoeg is, verzint men complottheorieen, lijkt mij! 😉

Afbeelding van Markus Winkler via Pixabay