Notebook

Het kijken naar jezelf vraagt gevoel hier en nu. Niet ik en de wereld maar de waarnemer is het waargenomene.