Kijken naar jezelf

Laat de aandacht niet langer enkel van jezelf afdrijven.
Voel je wel wat je voelt, zie je wel wat je ziet, hoor je wel wat je hoort,…?

‘Kijken naar jezelf’ gaat over niet als een zombie leven. Door gevoelig te zijn voor wat is: horen wat je hoort, zien wat je ziet, voelen wat je voelt,…! Daarbij is de waarnemer het waargenomene. Je volgt daarbij niet een bepaald patroon of zoiets: het is simpelweg onderkennen wat is!