Inleiding Naga Meditatie

Deze vorm van nieuwe meditatie omvat twee belangrijke kwesties: zintuiglijk gewaarzijn en puur bewustzijn.
Bij de ene gaat een training samen en bij de andere in het geheel niet. Toch vormen zij een eenheid.
Namelijk: je kunt beweren bewustzijn zelf te zijn of keuzeloos gewaarzijn maar de vraag daarbij is natuurlijk of je geen bepaalde theorie daarover aanhangt en slechts een idee hebt, een bepaald concept hebt in je hoofd?
Misschien heb je wel degelijk ervaringen gehad maar dan nog kan het in de praktijk er toch op neerkomen, dat je voornamelijk in je hoofd zit!
Door het eerste deel van Naga Meditatie te bestuderen, na te gaan in de dagelijkse praktijk van je leven, zul je bemerken dat alles helderder voor je wordt.
Het eerste deel gaat over het trainen van je zintuiglijk gewaarzijn: voelen wat je voelt, horen wat je hoort, zien wat je ziet, ruiken wat je ruikt en proeven wat je proeft. Zonder daarbij een bepaald standpunt in te nemen maar gewoon dat de waarnemer het waargenomene is. Ook volg je geen bepaald patroon maar richt je je simpelweg op die zintuiglijke ervaring die het allereerste bij je binnenkomt. Ook zoek je of creeer geen bepaalde ervaring.
Door deze training van het zintuiglijke gewaarzijn zal puur bewustzijn geheel spontaan kunnen gaan opduiken, daar waar jij bent. Liefdevol gewaarzijn zal steeds meer ruimte gaan innemen. Uiteindelijk gaat het om observatie zelf, zonder poespas maar simpelweg direct, hier en nu jezelf observeren. Daarbij is dan tevens de eerste stap de laatste!
Direct gewaarzijn kan altijd hier en nu gerealiseerd worden, daarvoor hoef je dus niet eerst zintuiglijk gewaar te zijn keer op keer. Maar op het moment dat je in je hoofd gaat zitten, betreffende dat gewaarzijn, kan het zijn dat het goed is om terug te keren naar het trainen van zintuiglijk gewaarzijn, hier en nu!
In andere woorden: Je bent al vrij. Je bent niet het brein maar eeuwig bewustzijn maar het kan zijn dat dat slechts op een theorie lijkt voor jou. Terwijl dat niet zo is. Het is namelijk een dwaalleer te denken dat je het lichaam bent. Maar denken dat je bewustzijn bent is toch echt iets anders dan direct ervaren dat je bewustzijn bent.
Op de eerste plaats zul je bemerken, dat wanneer jouw geest jou pijn geeft, door een bepaalde vorm van ontevredenheid, dat direct zintuiglijk gewaarzijn je zal helpen deze geest te overstijgen (zonder daarbij deze geest te veroordelen).
Meer, zie ook deze video: https://youtu.be/9nVXpMn7JNc
En de online cursus, bestaande uit drie lessen!

FAQ

Symbolische betekenis van Naga
Het Sanskriet begrip betekent slang of draak.
Een slang is eigenlijk dan een draak zonder vleugels, nietwaar?
Ik moet dan denken ook aan de rups en de vlinder!
Bij Naga-meditatie gaat het om een A-kant en een B-kant: Bij A kruip je nog door het stof (als een slang) en bij B verhef je je boven alles!
Bij kant-A, train je het zintuiglijk gewaarzijn, onderwerp je je volledig aan wat je zintuigen je vertellen, als ervaring geven.
Bij kant-B, gaat het nergens meer om, dan gewaarzijn zelf, keuzeloos gewaarzijn. Je bent niet het brein maar bewustzijn!
Toch is het belangrijk dat we ons volledig weten over te geven aan ons, het lichaam. Deze niet weg te zetten als minderwaardig, omdat we begrepen hebben het oneindige bewustzijn te zijn. Het gaat om een zeker balans, tussen lichaam en geest, daarin ligt onze bevrijding.
Ook al ben je niet je hond, toch wil je deze niet slechter behandelen als jezelf, nietwaar? Maar de hond behoort wel zijn plaats te kennen, anders gaat hij domineren in je leven, zogezegd!
We zijn inderdaad niet ons lichaam, toch zie ik het lichaam als de poort op de eeuwigheid.