De elite

‘De Elite,’ ziet niet politiek als de ultieme oplossing tot een andere samenleving (maar meer als een noodzakelijk kwaad). ‘De verlichte mens,’ gelooft in de goddelijke weg, liefde als weg en doel! De elite zal nimmer haat en geweld prediken! Het zijn de wereldburgers die zeggen: ‘Ikzelf ben de verandering die ik wil zien in de wereld.’

Nu

Het Nu is zelf vrij van tijd: verleden-heden-toekomst. Het heden ligt in de lijn van het verleden, nietwaar? Maar Nu is enkel altijd Nu geweest! Het Nu is oneindig en eeuwig en kent geen beweging = tijdloos! Maar tijd (verleden-heden-toekomst) manifesteert zich wel in het Grote Nu.

De hara

De Hara: het Japanse woord voor buik. Binnen het zenboeddhisme een heel belangrijk begrip maar ook binnen de yoga, onder de naam manipura! Is de hara het middelpunt van ons heelal? En de enige poort tot innerlijke verlichting?