Wees totaal gelukkig

Geluk ervaren door emoties (zonder onderdrukking); lichaam (sport, eten, gezondheid, seks,…); mentaal (inzicht, wijsheid, kennis,…); liefde (het hart vrij en blij).
We kunnen niet zonder liefde en waarheid in ons leven maar ook niet zonder menselijke emoties en daden! We worden door alles gelukkig, nietwaar?
Wees heel en volledig gelukkig, zeg ik.

Christuslicht-bijeenkomsten

Het Christuslicht is altijd aanwezig geweest op aarde, want God is liefde.
Maar… Het werd pas echt zichtbaar voor de gewone man toen Jezus van Nazareth werd geboren en God in hem incarneerde.
Vijfhonderd jaar eerder sprak de Boeddha al over de universele liefde: dat haat nimmer in staat is haat te verdrijven.
Liefde is weg en doel.
Nu tweeduizend jaar na de komst van Jezus op aarde is het Christuslicht (Godsliefde en kracht) nog steeds van geestelijk levensbelang!