Getuige bewustzijn

Waar ben jijzelf niet getuige van geweest? Van je pijn, plezier, leugentjes, begeerten, et cetera! En hoe je ooit groeide of in herhaling viel met roken: toch weer roken!…
Heb je dat bewustzijn: getuige bewustzijn, ooit echt weten te waarderen?
Of is het object belangrijker dan het subject (de getuige)?
Wat is zelfkennis?

Zelfobservatie

EEN) Het zogenaamde ‘Kijken naar jezelf’: Je begint met het jezelf te verbinden met de zintuigen: voelen wat je voelt, zien wat je ziet, horen wat je hoort, ruiken wat je ruikt en proeven wat je proeft. Daarbij (en dit is belangrijk): de waarnemer is het waargenomene. Dus niet: ik proef. Maar wees het proeven zelf. dat vraagt overgave!
TWEE) Bij zelfobservatie, neem je meteen een hele grote stap en sla je eigenlijk nummer 1 over. – Of nummer 1 maakt je gevoelig, bewust voor gewaarzijn zelf!
Bij zelfobservatie gaat de aandacht in 1x geheel terug naar jezelf, hier en nu.
DRIE) Verlichting: Als het allemaal goed gaat, stap 1 en 2, dan zul je opeens je je geheel verlicht voelen. Dat verlicht zijn is geheel vrij in zichzelf en als zichzelf.

Hayah

In Johannes 14:16 staat, dat Jezus voor zijn discipelen een plaats voorbereid in de hemel En dat niemand tot God komt dan door hem.
Maar daarvan is gemaakt dat iedereen, ook boeddhisten, hindoes, joden en moslims alleen tot God kunnen komen, door Jezus. Een echt kerkelijk dogma dus!…
Het is heel simpel: als Jezus deze enige weg is: waren Abraham, Isaak, Jakob en Mozes dan niet met God? Toen was er toch nog geen sprake van Jezus van Nazareth?!!
Denk toch eens echt goed na!
En als Jezus de enige weg is, waarom leert hij dan dat Liefde de Enige Weg is? Staat Jezus dan zelf niet voor de goddelijke liefde?…
Niemand kan tegen liefde zijn en beweren God te kennen!
‘Wie niet tegen ons is, is voor ons,’ sprak Jezus in Markus 9:38. Als je maar niet tegen Jezus bent. Noch als jood, moslim, hindoe en boeddhist!

(Havah staat voor Ik Ben.)

Afbeelding van Jonas Fehre via Pixabay 

De Avatar

Boeddha, wilde niet als God worden gezien. Maar als een ontwaakt (‘boeddha’) mens. Uiteindelijk werd hij tot God. Overal ter wereld wordt er gebeden tot hem en geknield voor een beeltenis, nietwaar?
Ook Mohammed (islam), zei dat ie niet God zelf was. Maar je mag echt niets kwaads over hem zeggen, anders gaat je hoofd eraf of beland je in de gevangenis, en dergelijke!
Jezus zei van zichzelf dat ie een was met God maar dat er niemand goed was, hij ook niet, dan behalve God!… Een paradox dus, wel en niet God zijn. In India heb je daar een begrip voor: Avatar.
Krishna, uit de Bhagavad Gita (bekendste religieuze boek in India) wordt gezien als een Avatar: het Zelf was in hem, Krishna. Maar Krishna is daarom nog niet God zelf maar in de ogen van de Hare Krishna (beweging) wel!
Ook Jezus wordt door christenen gezien als God zelf. En daarmee ook de enige die God was en is op aarde!. Hindoes (h)erkennen meer manifestaties van de Heer (de Avatar)!

Is China niet zo slecht?

Hoe het ook wendt of keert: COVID-19 komt vanuit China. Uit een lab of markt!…
Over het algemeen geloof ik niet dat chinezen, of welke andere bevolking dan ook, slecht zijn! Wat ons slecht maakt is ons in laten met het totalitair systeem van een land of een godsdienst dat onderdrukking en geweld normaal vindt.
Zo hoeven kinderen van slechte ouders niet ook zelf slecht, destructief te wezen, nietwaar?

Afbeelding van JLB1988 via Pixabay 

Moslim hoeft geen…

…christen te worden om Jezus in zijn hart echt toe te laten! Zo denk ik erover!
Jezus is een profeet van liefde, genezing en geweldloosheid. Ja, in de Koran wordt hij zelfs de Messias genoemd!
En ook hindoes hoef je niet te bekeren tot het christendom, want over het algemeen houden hindoes van Jezus, als een grote avatar. Alleen niet de enige mens, die Godmens was hier op aarde!…
Ook hindoes geloven bovenal in Brahman, de allerhoogste werkelijkheid, oneindig bewustzijn, dat iedere vorm te boven gaat. Ook joden en moslims geloven niet in een God die je moet beperken!…
Maar christenen zijn liever blind en doof: volharden in het dogma van dat Jezus de enige weg is tot God (Johannes 14:6). Terwijl Hij staat voor Liefde: Liefde is de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot God dan door liefde!

Paulus, een van de eerste christenen:
‘…al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.
En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.’ (1 Korinthe 13:1-3.)
Ook Jezus benadrukt de liefde door te zeggen: ‘Ik geef jullie een nieuw gebod, dat jullie elkaar liefhebben op de manier zoals ik jullie lief heb gehad!’ (Johannes 13:34.)
Maar mensen maken van hun geloof iets fanatieks. Ook moslims met hun Mohammed, die zij boven alle andere profeten adoreren! Met alle gevolgen vandien. Terwijl zij zeggen, dat alle profeten gelijk zijn voor Allah (God)!!
Tot zover…

Afbeelding van klimkin via Pixabay