God in mijn leven

Voorwoord
Het is onzin om te denken dat je volledig uniek bent in de wereld van religie. Ik ben geen profeet en ook niet de zoon van God maar een mens die in zijn persoonlijke zoektocht naar waarheid en God, diverse ervaringen heeft gehad en nog!… Zie hier mijn aantekeningen over de meest belangrijke gebeurtenissen in mijn leven, sinds 1958, toen ik geboren werd te Amsterdam! Heden ben ik getrouwd met een schitterende en liefdevolle vrouw, Chandra en wonen we samen in het hartje van Bloemendaal.

E-Book:

Net even anders

Het is geen Mindfulness van Kabat-Zinn, want die werkt van kruin tot teen en net anders om!
Het is ook geen Mindfulness van Thich Nhat Hanh, die bijvoorbeeld het bewuste lopen beoefend.
Ook is het geen Mindfulness van Goenka, die de vipassana methode aanreikt.
En van Eckhart Tolle heb ik geen kaas gegeten, dus daar heb ik geen oordeel over!
‘Kijken naar jezelf’ is gewoon spontaan ontstaan in mijn leven, in 2017. Toen ik vanwege het in zeer korte tijd willen schrijven van een boek, balans zocht om gewoon op mijn bed te gaan liggen en daarbij enkel spontaan te kijken naar mezelf. Wat komt het allereerste bij me binnen? Een geluid? En wat dan? En dan? Et cetera. Op die manier kwam mijn geest tot rust en zorgde ik weer in zo’n 10 minuten of langer voor een zogenaamde opkikker!
Ik bemerkte dat het iets speciaals met me deed. Later begon ik het ook gewoon te beoefenen. Wanneer ik zat of liep, het maakte niet uit want de aandacht zonder een bepaald patroon daarbij te volgen ging naar de ervaring van het lichaam zelf, de vijf zintuigen. De waarnemer is het waargenomene, dus ik ging daarbij niet in mijn hoofd zitten met de gedachte: ik weet dat ik hoor,… ik weet dat ik zie. Bij ervaren is er geen middenpunt echter bij een ervaring wel. Maar daarbij komt de geest niet echt tot rust, in mijn ogen.

Voor meer:
https://kijkennaarjezelf.nl/

Samenvatting van Kijken naar jezelf

Eerste stap:
Je bent er al. Er is al sprake van gewaarzijn. Bewustzijn kun je namelijk niet uitvinden maar wel onderkennen. Zoiets als het zoeken naar je bril, terwijl ie gewoon op je neus zit.
Tweede stap:
Liefde is alles wat er is. Niets is belangrijker dan de liefde in je leven. Zonder liefde is namelijk iets niet goed mogelijk.
Derde stap:
Wat komt het allereerste nu bij je binnen? Een geluid misschien. Een geur misschien. En dergelijke. Laat de waarnemer het waargenomene zijn. Neem geen standpunt in. Zeg niet: ik en mijn ervaring. Maar ervaar daarentegen rechtstreeks. Waar gaat je aandacht nu naar toe? Je grote teen? En dan? En dan?…

Afbeelding van RosieLea via Pixabay 

Seksueel volwassen worden!

‘Ondek je plekje’ en dat doen jonge kinderen en jonge mensen maar dat heeft, volgens mij, helemaal niets te maken met dat je een homoseksuele voorkeur (of moet ik zeggen behoefte?) als ideaal moet bestempelen.
‘Kleine kinderen worden groot’ lijkt mij maar sommige mensen blijven liever steken in een bepaalde ervaring, zoals de ervaring van seks met het eigen geslacht!…
Het is opvallend dat de godsdiensten hier op aarde, met miljarden volgelingen, homoseksualiteit afwijzen.
Ik verwerp homoseksuele voorkeur niet maar daarentegen idealiseer ik deze beslist niet!…
Want in mijn ogen kunnen enkel besliste tegenpolen zorgen voor schepping en uitdaging die voorbij alle grenzen gaat. Het gelijke vormt ook uitdagingen, zeker. Maar juist wat je niet kent vraagt oneindig meer. En vrouwen vormen daardoor dan ook in veel godsdienstige ogen het grootste kwaad of verlokking hier op aarde. Want de godsdienstige man wil op gaan in zijn meditatie of gebed en niet denken en verlangen naar de vormen van vrouwen!…
Juist dit grote innerlijke conflict of beter gezegd: uitdaging, kan leiden tot transformatie. Want de fanatieke godsdienstigen onder ons, uit welke godsdienst hoek dan ook, dienen oprechte liefde te krijgen voor vrouwen en hen die ruimte te geven en te gunnen die zij beslist verdienen als ‘zuster’.
Maar als mannen in kloosters en dergelijke liever met elkaar spelen en schijnheilig zijn en vrouwen blijven minachten wordt er helemaal niets geleerd en zeker niet getransformeerd, zo denk ik daarover.

Image by Peggy und Marco Lachmann-Anke from Pixabay