Naga-meditatie ABC

Het ABC (kern) van Naga-meditatie!
Punten van aandacht:
– Naga-meditatie ontstond in de periode 2017 – 2021!
– Bij de meditatie wordt geen bepaald patroon gevolgd en staat ook niet de ademhaling centraal.
– Ook wordt er niet naar een bepaalde ervaring gezocht of eentje gecreëerd.
– Naga-meditatie, heeft een A- en een B-kant. Daarbij ben je de rups en de vlinder, zogezegd.
– Bij de A-kant gaat het om het trainen van je zintuiglijk gewaarzijn.
– Daarbij is dan de waarnemer het waargenomene.
– Je voelt wat je voelt, je ziet wat je ziet, je hoort wat je hoort, je ruikt wat je ruikt en je proeft wat je proeft!
– Daarbij wordt dus niet een bepaald patroon gevolgd. Je bent simpelweg volledig gewaar wat het eerste spontaan bij je binnenkomt!
– Je geest wordt daarbij volledig overstegen, zonder deze geest daarbij te veroordelen, te oordelen, te onderdrukken of te analyseren. Je verlegt simpelweg je aandacht volledig naar de zintuigen, lichamelijk gewaarzijn.
– Bij deze meditatievorm speelt geloof of ongeloof geen rol.
– Bij de B-kant van Naga-meditatie, staat observatie zelf centraal en niet iets anders. Enkel zelfobservatie, direct gewaarzijn zonder poespas en/of training! Keuzeloos gewaarzijn, staat voor innerlijke vrede en geluk. Daarbij ben je niet langer de rups maar de vlinder.

Openbrief aan de vrienden van Krishnamurti

Een Nieuwe Meditatie?
Beslist, mogelijk de beste na die van de Boeddha zelf!
Waarom?

We zijn nu immers zo’n 25 eeuwen verder, nietwaar? We bezoeken de maan en mars en lopen met een smartphone rond en zijn op die manier overal ter wereld te bereiken door onze naasten! We sturen elkaar berichtjes, foto’s, video’s, muziek,… Op die manier zijn we zelf in het middelpunt gekomen van onze wereld die we waarnemen.
Heeft het hemelse licht dan stilgezeten?
Je had de Boeddha en in de vorige eeuw verscheen onder leiding van de Theosofische Vereniging (TV) iemand, een jonge jongen, uit India. Die het voertuig zou moeten worden van de Maitreya (voorspelde nieuwe Boeddha).
In 1929 deed Krishnamurti echter afstand van die rol. En verkondigde vanaf die tijd zijn eigen visie, los van de TV! Hij zag de Waarheid als een land zonder paden.
Echter bleef hij zich verbonden voelen met de historische Boeddha van 25 eeuwen geleden en zei dat ie in werkelijkheid of in wezen dezelfde boodschap had als deze Ontwaakte.
Toch bood hij, K, geen pad aan (de Boeddha verkondigde echter het achtvoudige pad!) en wilde ook geen monniken (leerlingen) om zich heen hebben! En toen Krishnamurti stierf op negentigjarige leeftijd in Amerika, liet hij niemand achter van wie hij kon zeggen, die hem, K, echt had begrepen in zijn boodschap van onvoorwaardelijke vrijheid. Terwijl zijn verlichte voorganger de nodige mensen tot de verlichting (ontwaken) had geleid., zelfs al direct in het begin toen de Boeddha met zijn prediking begon!
Waarin faalde Jiddu Krishnamurti?
Hij leerde: observeer jezelf! ‘Wees een licht voor jezelf.’ En daarbij is de eerste stap tevens de laatste. Ook over meditatie zei hij: weg en doel zijn een.
Ik zag hem in werkelijkheid in 1981, te Amsterdam met duizenden anderen.
Ik leerde de valkuil van zijn boodschap van ‘keuzeloos gewaarzijn’ onderkennen.
Omdat ik altijd weer in mijn hoofd terecht kwam en dan wordt het tot een begrip! Terwijl keuzeloos gewaarzijn dient ervaren te worden. En ik zag ook hoe intellectueel zijn boodschap voor vele zoekers en vrienden van hem was geworden! Dus denken dat je keuzeloos gewaarzijn bent.
Dit vind je ook terug bij mensen die beweren zelf liefde te zijn, alleen maar omdat een of ander heel dik boek dat beweert!
Geheel spontaan in 2017 kwam ik in aanraking met het zogenaamde kijken naar jezelf. Ik lag op bed en richtte mijn aandacht volkomen op mijn zintuigen: voelen wat je voelt, horen wat je hoort, zien wat je ziet,… Er was daarbij dan geen waarnemer: maar de waarnemer was dan het waargenomene. Ook werkte ik niet volgens een bepaald patroon: bijvoorbeeld van kruin naar teen of je vooral richten op de ademhaling. Nee, niets van dat alles: ik onderkende de zintuiglijke ervaring (in volledige overgave) die het eerste bij me binnenkwam, en dan… en dan… et cetera!
Ik deed daarbij op geen enkele manier moeite mijn rusteloze geest te beoordelen, te veroordelen, te analyseren en dergelijke maar oversteeg deze direct door mijn aandacht simpelweg geheel te verleggen naar de boodschap van mijn lichaam: de zogenaamde rots in de branding!
Ik bemerkte hoe ik verfriste en er meer en meer ruimte begon te ontstaan binnen mijn geest-en-lichaam. Puur bewustzijn zelf.
En als ik dacht, dat ik er was, kwam ik weer in mijn hoofd terecht. Dat zag ik ook bij mensen die beweren volgelingen te zijn van de Advaita. Zij beweren bewustzijn (God) zelf te zijn.
Uiteindelijk kwam ik weer bij Krishnamurti terecht met zijn boodschap van directe zelfobservatie. Toen werd voor mij werkelijk: de eerste stap is tevens de laatste stap! Nu heb ik voor mezelf een balans gevonden, die je ook terugziet binnen de leringen van Gautama de Boeddha!
Mijn boodschap van innerlijke bevrijding is als volgt:
De zogenaamde A-kant: het trainen van je zintuiglijk gewaarzijn.
De B-kant: simpelweg jezelf direct in alle vrijheid observeren zonder een bepaalde training, oefening ed..
Je kunt inderdaad direct gaan voor Observatie zelf maar je maakt dan vrijwel zeker de kans juist meer in je hoofd te gaan zitten en denken dat je innerlijk vrij bent.
K ervoer al in zijn jeugd een leegte in zichzelf maar de meesten van ons zitten juist veel in hun hoofd, zijn echte denkers, zogezegd! Hij mag dan een groot religieus spreker zijn geweest, van de Waarheid maar overzag niet waaraan hij mogelijk toch echt te kort heeft geschoten in zijn leringen over innerlijke vrijheid.
Vandaar dat ik simpelweg zeg:
Naga Meditatie, is nu mogelijk de grootste onder allen!

De Avatar

Swami Prabhupada: ”Niemand mag als avatāra worden begroet, tenzij hij in de Schriften vermeld wordt. Het is niet zo, dat de Heer alleen op Indiase bodem verschijnt. Hij daalt neer overal waar en altijd wanneer Hij maar wil.’

Voorbij mindfulness

Wat is het Hart van met aandacht kijken naar jezelf? Gaat het leven om, bijvoorbeeld: met volledige aandacht te lopen of de afwas te doen? Wat is trouwens het verschil tussen de Mindfulness van Jon Kabat-Zinn en de boeddhistische mindfulness? En dergelijke!…