Wie vertegenwoordigt de Waarheid?

Zowel de Boeddha als Jiddu Krishnamurti wilden geen opvolger hebben, een vertegenwoordiger. De Waarheid heb je gerealiseerd of niet. Krishnamurti noemde zichzelf weleens: spreker van de Waarheid. De Boeddha noemde zichzelf ontwaakt en na hem volgden anderen in deze staat. Je kon (kan) de Boeddha en Krishnamurti niet vertegenwoordigen maar wel zelf de Waarheid realiseren. …

De komst van De Avatar

De Komst van De Avatar. ‘Avatar’ is een Sanskriet begrip en is een verwijzing naar God die neerdaalt. Er wordt heel makkelijk beweerd dat iedereen God in zichzelf heeft maar is dat wel werkelijk zo? Of is er slechts sprake van een innerlijke leegte, zoals binnen Zen wordt beweerd? …

Waarom is Krishnamurti niet begrepen?

Jiddu Krishnamurti werd ontdekt door de Theosofische Vereniging! Hij zou het voertuig worden van de wereldleraar Maitreya maar in 1929 deed K van deze rol afstand, hier in Nederland, te Ommen!
Vanaf die tijd deed hij zijn eigen kunstje, zogezegd. ‘Mensen onvoorwaardelijk vrij maken.’ Hij, Krishnamurti, wilde geen autoriteit zijn met volgelingen, toch vergeleek hij zichzelf met de Boeddha. Bij het einde van zijn leven blijkt (of schijnt) niemand hem begrepen te hebben, beweerde K!
Waarom, in hemelsnaam dan, want tijdens het leven van de Boeddha waren er wel mensen geweest die de leringen van Gautama hadden begrepen, nietwaar? Er waren mensen ontwaakt…