God is alles

GOD IS ALLES
En Kan Jij Dat Handelen?

25/7/21
Is God echt alles?
Ook het kwaadaardige in ons leven?
Dus plotselinge verlies van een dierbare op een meest verschrikkelijke manier. Is dat dan Gods wil?

Als God alles is.
Als jij alles bent.
Waar zijn dan nog je weerstanden naar dit moment?

Is alles wat jou overkomt in Gods hand?

God is jouw gedachten, gevoelens en handelen.
Maar ook dat van jouw zogeheten tegenstander.
Alles is in Zijn hand.
Dank God voor de goede afloop.
‘U bent ook mijn tegenstander en ik vertrouw op een goede uitkomst. Want! ‘U bent tot Zegen. Amen.’

U bent mijn kiespijn, jeuk, gekriebel, lust, dorst, pijn, verdriet, angst, afgunst, kwaadheid,…
U bent mijn (tand)arts, u bent mijn medicijn, u bent mijn eten en drinken,…

Ik denk zo graag aan U, dat U daarom alles voor mij bent.

26/7
God is alles.
Zo kun je leren kijken naar jezelf zonder enige weerstand.
De geest van goed-en-kwaad doet er dan niet meer aan toe.
Je bent dan volkomen open en alert aanwezig, nietwaar?

Met: God is alles. Schakel ik zowel al het zogenaamde goede en zogenaamde kwade uit in mijn leven.
Dan is alles gewoon, zoals het is, lijkt me!
Ook het succes denken en geen-succes denken.

Leef ik nu als een idioot; volkomen losgeslagen?

Ik geloof het niet. Omdat je het Inzicht van dat God alles is, niet echt met heel je wezen kan begrijpen en zo aanvaarden, als je namelijk (nog) een idioot bent.

Ik at geen vlees, zal ik nu dan wel vlees eten?
Ik beschouw zoiets als een keuze.
Zal ik nu dan op naaldhakken gaan lopen?
Mijn persoon heeft al heel lang geen boodschap meer aan vlees eten.
Daarbij wordt/werd niets onderdrukt, geloof/denk ik!

Als God alles is.
Dan heb je voor alles aandacht!
God is intelligentie, dat voorbij goed-en-kwaad ligt.
Hier en nu wordt gezien wat deugt of niet: niet vanuit het verleden, welk verleden dan ook.
Alleen zij die het vrije zicht missen hebben het verleden en de traditie nodig om juist te kunnen handelen.

Pas als je alles weet van een bepaalde situatie, kun je achteraf zeggen, dat het zinvol of zinloos was een bepaalde actie.

‘Ik zal niet doden’ is relatief in bepaalde situaties, lijkt mij!

Maar welk intelligent wezen zal iemand willen doden?

Zowel de Boeddha als de Christus predikten geweldloosheid.
Maar veroordeelden zij de moordenaars?
Christus zei zelfs: Bid voor hen die jou haten!
En de Boeddha zei: Haat verdrijft nimmer haat.

God wil zegenen en niet oordelen.
Alleen mensen willen oordelen.

God is alles:
Is de natuur.
Daar hebben mensen het dan niet moeilijk mee.
Maar als je dan vervolgens in de prachtige natuur een stuk plastic vindt, is dat dan ook God?
In mijn ogen wel. Want zonder God bestaat er namelijk niets.
Zonder bewustzijn is er niets. Denk je van wel – hoe weet je dat dan?

Bewustzijn is alles.
God is alles.
Iets uitsluiten is geen bewustzijn.
Is geen keuzeloos gewaarzijn.

27/7
Als God alles is, is er dan wel God?
Als alles namelijk wit is, hoe onderscheidt wit zich dan nog?
Kennen we wit immers niet omdat we ook zwart kennen?

Als alles God is, valt God toch weg? Want als God ook al mijn gedachten is, welke gedachte is dan nog specifiek ‘God’?

Als God alles is. Is God alles en niets.
Is God het geziene en ongeziene.

God is de heilige en de zondaar.
De agent en de crimineel.
Het licht en de diepste duisternis.
De zieke en het medicijn.

Als God alles is: maakt alles en niets uit. Dan ben ik God. Maar alles is dan ook God. Et cetera.

God is alles, dus ook een broodje poep!
Maar… ik houd niet van een broodje poep!
(PS Trouwens met deze omschrijving, bovenstaande twee zinnen, wordt eigenlijk geheel de filosofie van ‘God is alles’ beschreven!)

God is zowel het slachtoffer als de dader!
Ja, denk je misschien: God is in iedereen maar ik bedoel: God is de moordenaar.  Ik praat niets hierbij goed of zoiets maar als God echt alles is…

28/7
Als je vergeet dat God alles is, geen paniek, want dat is ook God.
Vroeger waren we vergeten dat de aarde rond was en de zon niet om de aarde draaide.
De wetenschap dat God alles is, kan jou alleen maar helpen.

Het boek Genesis gaat over de schepping van de hemel en aarde en alles wat daar op en in is: sterren,… planten, dieren,…
God is gelijk aan zijn schepping. Zelfs de duivel was eerst een engel. Als we Adolf Hitler wegzetten als een duivel, behoren we daarbij toch ook echt te begrijpen, dat we ook zelf Hitlers zijn!…

Als God alles is, is God ook jou. En ben jij alles.

God is de moordenaar maar ook de heilige. Wanneer de moordenaar niet God is, kan hij/zij nimmer leren van zijn daden en is deze gedoemd tot eeuwige duisternis.

Image by Jordan Holiday from Pixabay 

God in mijn leven

Voorwoord
Het is onzin om te denken dat je volledig uniek bent in de wereld van religie. Ik ben geen profeet en ook niet de zoon van God maar een mens die in zijn persoonlijke zoektocht naar waarheid en God, diverse ervaringen heeft gehad en nog!… Zie hier mijn aantekeningen over de meest belangrijke gebeurtenissen in mijn leven, sinds 1958, toen ik geboren werd te Amsterdam! Heden ben ik getrouwd met een schitterende en liefdevolle vrouw, Chandra en wonen we samen in het hartje van Bloemendaal.

E-Book:

Net even anders

Het is geen Mindfulness van Kabat-Zinn, want die werkt van kruin tot teen en net anders om!
Het is ook geen Mindfulness van Thich Nhat Hanh, die bijvoorbeeld het bewuste lopen beoefend.
Ook is het geen Mindfulness van Goenka, die de vipassana methode aanreikt.
En van Eckhart Tolle heb ik geen kaas gegeten, dus daar heb ik geen oordeel over!
‘Kijken naar jezelf’ is gewoon spontaan ontstaan in mijn leven, in 2017. Toen ik vanwege het in zeer korte tijd willen schrijven van een boek, balans zocht om gewoon op mijn bed te gaan liggen en daarbij enkel spontaan te kijken naar mezelf. Wat komt het allereerste bij me binnen? Een geluid? En wat dan? En dan? Et cetera. Op die manier kwam mijn geest tot rust en zorgde ik weer in zo’n 10 minuten of langer voor een zogenaamde opkikker!
Ik bemerkte dat het iets speciaals met me deed. Later begon ik het ook gewoon te beoefenen. Wanneer ik zat of liep, het maakte niet uit want de aandacht zonder een bepaald patroon daarbij te volgen ging naar de ervaring van het lichaam zelf, de vijf zintuigen. De waarnemer is het waargenomene, dus ik ging daarbij niet in mijn hoofd zitten met de gedachte: ik weet dat ik hoor,… ik weet dat ik zie. Bij ervaren is er geen middenpunt echter bij een ervaring wel. Maar daarbij komt de geest niet echt tot rust, in mijn ogen.

Voor meer:
https://kijkennaarjezelf.nl/

Samenvatting van Kijken naar jezelf

Eerste stap:
Je bent er al. Er is al sprake van gewaarzijn. Bewustzijn kun je namelijk niet uitvinden maar wel onderkennen. Zoiets als het zoeken naar je bril, terwijl ie gewoon op je neus zit.
Tweede stap:
Liefde is alles wat er is. Niets is belangrijker dan de liefde in je leven. Zonder liefde is namelijk iets niet goed mogelijk.
Derde stap:
Wat komt het allereerste nu bij je binnen? Een geluid misschien. Een geur misschien. En dergelijke. Laat de waarnemer het waargenomene zijn. Neem geen standpunt in. Zeg niet: ik en mijn ervaring. Maar ervaar daarentegen rechtstreeks. Waar gaat je aandacht nu naar toe? Je grote teen? En dan? En dan?…

Afbeelding van RosieLea via Pixabay